Federasyonumuzun 15. Olağan Genel Kuruluyla ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır;

  1. Pandemi nedeniyle 2020 yılı haziran ayı içerisinde yapılamayan federasyonumuzun 15. Olağan genel kurulunun 17.03.2021 Çarşamba günü saat 14:30’da Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi Mehmet Gazi Salonunda aşağıdaki gündem gereği yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 24.03.2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak yapılmasına,
  2. Pandemi nedeniyle sağlık tedbirlerinde aksaklık yaşanmaması için olağan genel kurula misafir kabul edilmemesine, salon girişinde kimlik kontrolü yapılmasına,
  3. Olağan Genel Kurulda 07.08.2020 tarihine kadar kulüplerin bildirdiği delege listelerinin geçerli olmasına, yalnız 07.08.2020 tarihinden sonra kurulan kulüplerin delegelerini 15.03.2021 pazartesi günü saat 15:00’a kadar bildirmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama

2. Divan teşekkülü ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman)

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4. Raporların okunması ve ibrası

a) Denetim Kurulu Raporu

b) Faaliyet Raporu

c) Tahmini Bütçe

5. Seçim Listelerinin sunulması ve başkan adaylarının konuşmaları

6. Seçimler ( Yönetim Kurulu Asil ve Yedek, Denetim Kurulu Asil ve Yedek, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek, Konfederasyon Delegeleri)

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış