Bilindiği üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK),Fair Play bilincinin ülke genelinde yaygınlaşması ve benimsenmesi faaliyetleri kapsamında örnek davranışlar sergileyen kişi, kurum ve kuruluşların taktir ve teşvik edilmeleri, toplumun ve özellikle yetişmekte olan genç kuşakların bu yönde özendirilmeleri için her yıl ‘’Türkiye Fair Play Ödülleri’’ vermektedir.
‘’Sportif Davranış’’ ’’Sportif Kariyer’’,ve Sportif Tanıtım’’ dallarında verilecek TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri için aday belirleme süreci başlamış bulanmaktadır.Aday gösterilmesi için doldurulması gereken ‘’2017 Türkiye Fair Play Ödülü Aday Formu’’ Aşağıda sunulmakta olup, ayrıca TMOK resmi veb sitesi http://olimpiyat.org.tr/Detay/Faliyetlerimiz/Fair-Play/28/1adresinden de indirilebilir. Aday göstermek isteyebileceğiniz kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili olayın /davranışın 2017 yılı içerisinde gerçekleşmiş olması adaylık dilekçesi ile açıklayıcı ve (gerektiği taktirde) kanıtlayıcı belgenin Aday Formu’na eklenmesi gerekmektedir.

Aday Formlarınızı en geç 28 Şubat 2018 Çarşamba günü akşamına kadar Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, Olimpiyatevi, Ataköy – İstanbul adresine posta ile veya TMOK’un (0212) 560 00 55 numaralı faksına ya da info@olimpiyat.org.tr e – posta adresi üzerinden TMOK Fair Play Komisyonu’na gönderilebilir.
ASKF’lerimizi ve spor kulüplerimizi her yıl olduğu gibi bu etkinliğe katılmaya,illerindek Fair – Play’lik olay ve davranışları belirtilen adrese göndermeye davet ediyoruz.

  2017 TÜRKİYE FAIR PLAYÖDÜLÜ
ADAY FORMU
Tek aday gösterip, aşağıdaki dallardan uygun olan yalnızca birini işaretleyiniz. Önerileninödüledeğerbulduğunuzdavranışlarınıkanıtlayacaktümbelgeleriekleyiniz. (Örnek:Gazeteküpürü,fotoğraf,video,vb.ileortayaşahitolanlarınifadeleri)
Ödül için önerilen kişi veya spor ekibinin ya da kuruluşun;
Adı                Bay/Bayan
Görevi                                                          ­­­­
Telefonu                                                      e-Posta
Adresi _________________________
Yukarıdaki aday iletişim bilgilerini mutlaka doldurunuz.
ADAYLIK DALI
FAIR PLAY / SPORTİF DAVRANIŞ
Fair Play’e aday gösterilmesine neden olan davranışı:

FAIR PLAY / KARİYER
Yaptığı çalışmalar, ülke sporuna, gençliğe, topluma katkısı, eserleri:

FAIR PLAY / TANITIM
Fair Play’i tanıtıcı çalışmaları… (Makale, haber, yazı dizisi, radyo programı, TV dizisi, kampanya, komferans, vb.)

Aday belirleyen kişinin veya organizasyonun;
Adı                                                                                                                                                                                                                      Ünvanı                                                                                                                                                                                                              Görevi                                                                                                                                                                                                              Telefonu                                                      e-Posta                                                                                                                                        Adresi
ÖnemliNot:Adayformlarınınekleriylebirlikteengeç28Şubat2018,Çarşambagünüakşamınakadaraşağıdakiadrese ulaşmışolmasıgerekmektedir.PostadaoluşabilecekgecikmelerdenTMOKFairPlayKomisyonusorumlututulamaz.
TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ, FAIR PLAY KOMİSYONU

FAIR PLAY ÖDÜLLERİNE

ADAY GÖSTERME KILAVUZU

TürkiyeFairPlayÖdülleri,TürkiyeMilliOlimpiyatKomitesitarafındanheryılverilir.Bunailişkinhertürlüaraştırma, çalışma,organizasyonTürkiyeMilliOlimpiyatKomitesiFairPlayKomisyonutarafındanyürütülür.

ADAYLIK GEREKÇELERİ

FairPlayödülünde;centilmenlik,özveriiçerenyaşanmışolaylarönplandayeralır. Ödüller,‘SportifDavranış’,‘Kariyer’ve‘Tanıtım’olmaküzereüçdaldadağıtılır.

ADAY GÖSTERİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Sportifdavranışdalında;yaşanmışbirolayınhareketinolması,bunubelgeleriylesunulmasıgerekir.
• Kariyerdalında;kişiyadakuruluşunyaşamboyuFairPlayilkeleriniözümsemişyapısı,topluma,ülkesporuna katkısı ve herhangi bir dalda başarılarıyla örnek alınacak bir kimliğe sahip olmasıönemlidir.

• Tanıtımdalında;FairPlay’i,centilmenliği,özveriyitoplumailetme,yaymakonusundayapılanörnekçalışmalar dikkatealınır.

KİMLER NASIL ADAY GÖSTERİLEBİLİR?

Türkiye Fair Play Ödülleri kişilere, takımlara ve kurumlara verilebilir.

FairPlayödülüneadaygösterileceklerleilgiliolayın2017yılıiçindegerçekleşmesiveya geçmişten günümüze büyük bir birikimin noktalanma dönemi olmasıgereklidir.
Ödüle aday gösterilecek kişi, spor ekibi ve kuruluşa ilişkin belgeler adaylık formuna mutlaka eklenmelidir.

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ FAIR PLAY KOMİSYONU