2014-2015 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası Final müsabakaları 23-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Denizli’ de oynanacak. 73 ilden 135 takımın katılımı ile 1 Mayıs 2015 tarihinde başlayan U 19 Türkiye Şampiyonasında oynanan birinci ve ikinci kademe müsabakaları sonunda 4 takım finale katılma hakkı kazandı. Finalist takımlar olan Akdeniz Belediyespor (Mersin), Gaziosmanpaşa spor (İstanbul) , İzmirspor ve1461 Trabzon takımlarının katılacağı U 19 Türkiye Şampiyonası kura çekimi 22 Mayıs 2015 tarihinde Denizli’ de yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşacak eşleşme ile 23 Mayıs 2015 tarihinde yarı final, 24 Mayıs 2015 tarihinde final ve üçüncülük müsabakaları oynanacak.

 
2014 – 2015 SEZONU
         U19  TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ STATÜSÜ
 
 
1-  2014 – 2015 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası Final müsabakaları 23 – 24 Mayıs 2015tarihlerinde DENİZLİ ’de oynanacaktır. Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi 22 Mayıs 2015 tarihinde saat 17.00 ’de Denizli Amatör Spor Kulüpleri FederasyonuKuşpınar Mah. Lise Cad. Atatürk Stadyumu Kapalı Tribün E Blok  Pamukkale – Denizli adresinde yapılacaktır.
2- U19 müsabakalarında 1996 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular oynayabilirler. Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygunda olsa profesyonel futbolcuları U19 müsabakalarında oynayamazlar.
3- Müsabakaların süresi 2×45=90 dakikadır. Müsabakalar tek maçlı eliminasyon şeklinde oynanacaktır. Normal sürenin beraberlikle bitmesi halinde müsabaka 15’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süresinde de beraberlik bozulmazsa seri penaltı atışları ile kazanan takım belirlenir.U19 kategorisinde oyuncu sayısı 11 , yedek oyuncu sayısı 7, oyuncu değişikliği sayısı 3’dür.
4-  Final müsabakalarına katılan her takımımıza Federasyonumuzca 2.500 TL tutarında katkı payı verilecektir. Katkı payları, takımlar müsabakalardan sonra Ek: 1’de örneği görülen dilekçelerini Futbol Federasyonuna gönderdikten sonra kulüp adına açılmış olan banka hesaplarına gönderilecektir. Kulüpler katkı payı ücretlerini en geç 30 Eylül 2015 tarihine kadar alabileceklerdir. Bu tarihe kadar katkı payı dilekçelerini gönderip paralarını talep etmeyen kulüplere bu tarihten sonra ödeme yapılmayacaktır.
Müsabakalara gelmeyen, müsabakaları tamamlanmadan grup merkezinden ayrılan, sahte sporcu oynattığı TFF’ce tespit edilen, kupa törenine katılmayan ve müsabakalarda olay çıkartan takıma katkı payları ödenmeyecektir.
5-  Final müsabakalarına katılacak takımların isimleri kulüp alfabetik olarak aşağıdadır.
1-      AKDENİZ BELEDİYESPOR (MERSİN)
2-      GAZİOSMANPAŞA SPOR (İSTANBUL)
3-      İZMİRSPOR
4-      1461 TRABZON (TRABZON)
       Final Müsabakaları Kura Çekimi
       Final müsabakalarının kura çekimi 22 Mayıs 2015 tarihinde aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Finalist 4 takım kulüp alfabetik sırasına göre sıra çekim kurasını çekerler.
Sıra çekim kurasına göre de takımlar eşleşme kuralarını çekerler.(1,2,3,4)
      23 Mayıs 2015 – Birinci müsabaka (1 – 2)
      23 Mayıs 2015 – İkinci müsabaka   (3 – 4)
      24 Mayıs 2015 – (1– 2) mağlubu ile (3 – 4) mağlubu üçüncülük müsabakası
      24 Mayıs 2015 – (1– 2) galibi ile (3 – 4) galibi birincilik müsabakası
 
6-  Müsabakalarda; Futbol Müsabaka, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer, Futbol Disiplin Talimatları ile 2014– 2015 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar ve Beynelmilel Oyun Kuralları uygulanacaktır.
     7- Müsabakalarda Futbolcuların lisanslarının ibraz edilmesi zorunludur. Lisanslarını ibraz edemeyen takımların müsabakaları hakem tarafından oynatılmaz. Bir itiraz halinde Federasyon Temsilcileri futbolcuların kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı veya pasaport) isteyebilir. Kimlik kartı ibraz edilmemesi halinde müsabaka oynatılır ama isim listesini imzalayan yönetici Disiplin Kuruluna sevk edilir. Müsabakaların sonunda itiraz edilen futbolcuların lisanslarına el konulur. Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilen lisans ve itiraza neden olan futbolcuların kimlik belgesinin Amatör İşler Müdürlüğüne ibraz edilmesinin ardından yapılan inceleme sonucu itiraz karara bağlanır.
   8-  Birinci ve İkinci Kademedeki kulüp bilgi formu listesinin dışında kadrolarında yer verecekleri futbolcuların listesini bağlı oldukları Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü’ne onaylattıracaklardır. Onaylattıkları ek kulüp bilgi formlarının bir nüshasını bağlı oldukları Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerine, bir nüshasını da lisanslarla birlikte grup müsabakasını oynayacakları Final müsabakalarının teknik toplantısında Federasyon Temsilcilerine vereceklerdir. Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü’nce onaylanan listelerde ismi olmayan futbolcular kesinlikle oynayamaz.
 
 9-   Hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular idari tedbirli olup haklarında gerekli işlem yapılmak üzere bilahare Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Müsabakalarda oyun kurallarının ihlali nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcularla, iki sarı kartlık eylemi nedeniyle oyundan ihraç edildiği hakem raporunda yazılı olan futbolcular ihraç edildikleri müsabakadan sonraki ilk resmi maçtan sonra takımlarında oynayabilirler. Bu durum Federasyon Temsilcisi tarafından ilgili kulüplere yazılı olarak bildirilir.
 
     10- Müsabaka müddeti dışındaki (Müsabakadan önce, devre arası ve müsabakadan sonra) eylemleri nedeniyle yönetici, antrenör, futbolcu ve diğer ilgililere grup merkezindeki Federasyon Temsilcileri İDARİ-TEDBİR koyma yetkisine sahiptirler. İDARİ-TEDBİR konulanlar tedbir tarihinden sonraki müsabakalarda takımlarında yer alamazlar ve bilahare Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.
 
 11- Final müsabakalarına mazeretsiz olarak katılmayan, kura çekimi yapıldıktan sonra tayin ve ilan olunan saatte müsabakaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden anlaşmalı müsabaka yapıldığı TFF’ce karara bağlanan, lisans sahteciliği yapıldığı ve başkasına ait lisansla bir başka futbolcunun oynatıldığı tespit edilen takım hakkında Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri uygulanmakla birlikte ayrıca bu takımlar bir sonraki yıl U19 Türkiye Şampiyonasına katılamazlar.
 
12- 2014-2015 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında grup birincisi olarak 2.Kademe müsabakalarını oynamaya hak kazanan takımların, 1.Kademe müsabakasında disiplin cezası alan futbolcuları bu cezalarını kendi illerinde oynanan bir başka kategoride çekemezler. 1.Kademede alınan ve 1.Kademede tamamlanmayıp kalan cezalar 2.Kademede çekilir. Aynı şekilde 2.Kademede disiplin cezası olan futbolcular kalan cezalarını final müsabakalarında çekerler.
 
13- Müsabaka anında, devre arası ve müsabaka sonrası takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun başkasına ait lisansla oynadığına dair bir itirazı olduğunda, bu kişi veya kişilerin kimlik tespiti yapılması zorunlu olup fotoğrafı müsabaka hakemi ile birlikte çekilir. Bu işlemlerin yapılmasında ilgili kulüp yöneticileri yardımcı olacaklardır. Kimlik tespiti yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde bu durum müsabaka hakemi ve Federasyon Temsilcileri tarafından rapor edilir. Müsabaka sonrası bu itiraz Federasyon Temsilcilerinin incelemesi sonucu karara bağlanır.
 
 14- Müsabakalara katılan takımlar yapacakları itirazlar için Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri gereğince 200 TL. depozitoyu süresinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş 1.Levent Ticari Şube Müdürlüğü 186-6297253 no.lu hesabına (İBAN NO:TR62 00062000 1860 0006 297253) yatırmak zorundadırlar. İtiraz ile ilgili belgeler ile depozito makbuzunun ibraz edilmemesi halinde itirazlar işleme konulmaz.
15-  Müsabaka anında, devre arası ve müsabakanın bitiminde takımların birinin, rakip takımının bir veya birden çok futbolcusunun, başkasına ait lisansla oynadığına, lisansta tahrifat yapıldığına v.b. konularda bir itiraz yaptığında yatırmaları gereken depozito miktarı olan 200 TL.’yi her futbolcu için ayrı ayrı yatırmaları gerekir.
        
Örneğin; 3 futbolcu için itiraz yapan takım 200 TL x 3 = 600 TL. depozito yatıracaktır.
 16-  Müsabakaların çim ve sentetik yüzeyli çim sahalarda oynanabileceği göz önüne alınarak takımların her türlü saha içinde uygun ayakkabı getirmeleri gerekmektedir.
        Müsabakalarda her iki takım birbirinden farklı renk veya dizaynda iki takım forma getirmek zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri teknik toplantıya getirilecek, yapılacak eşleşmeye göre karşılaştırılacak ve belirlenen örnek müsabakada kullanılacaktır.
  17- U19 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında görevlendirilecek Hakemler ve görevlendirilecek Gözlemcilere ödenecek ücretler Türkiye Futbol Federasyonunca AFYS sistemi üzerinden ödenecektir.
      
    18-  Müsabakalarda görevlendirilecek personel ücretleri Türkiye Futbol Federasyonunca ücret  bordrolarını düzenleyip gönderen ilgili kuruluşun banka hesabına gönderilir.  Aynı sahada üst üste oynanan iki müsabakaya bir seans ücreti ödenir. Sağlık Görevlisi ve Saha Komiserleri bu hükmün dışında olup onlara her maça bir seans ücreti ödenir. Görevli personel sayısı Federasyon Temsilcisi dahil 10’u geçemez. Ayrıca 6 (altı) top toplayıcı görevlendirilir.
… TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ ….