Amaç&İlkelerimiz

FEDERASYONUN AMACI


1- Kulüplerin kaynak ve güçlerini birleştirerek ortak kullanılabilecek saha ve tesisler ile sporla ilgili sandıklarveya işletmeler kurmak, malzeme temin etmek, spor yayını çıkarmak,

2- Kulüplerin yönetici ve sporcularının daha iyi yetişmesini sağlamak amacıyla eğitim semineri , panel,sempozyum ve toplantılardüzenlemek veya düzenlenecek bu tip etkinliklere katılımı sağlamak,

3- Kulüplerin sorunlarının çözümü için yardımcı olmak,

4- Amatör sporun gelişmesi ve yetenekli amatör sporcuların Türk Sporuna kazandırılması için gereken ilgi ve desteği sağlamak,

5- Benzer Kuruluşlarla Federasyonun amacı doğrultusunda platform, birlik v.b. gibi oluşturmak.

6- Avrupa Birliği, Dünya Bankası v.b. Uluslar arası kuruluşlar nezrinde Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlamak, hibe, kredi, fon, v.b. gibi kaynaklardan yararlanmak.

7- Federasyonun amaçları doğrultusunda Federasyon ve üye kulüpler adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak.

İLKELERİMİZ


1- Üyesi bulunan spor kulüplerinin; eğitimi, sağlık, beslenme, araç gereç, saha tesis, malzeme ve yarışma konuları ile diğer sorunlarının çözümüne yardımcı olur.

2- Sosyal Güvenlik ve Sigorta konusunda Kamu ve özel kuruluşlarla bağlantı yapabilir.

3- Üye spor kulüplerinin, ilgili Kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin üst düzeyde sağlıklı olmasına ve sorunların çözümünde girişimlerde bulunulmasına çalışır.

4- Sporla ilgili olarak çıkarılacak Yasa ve Yönetmeliklerin hazırlanmasına katkılar sağlar.

5- Spor kulüplerine; ucuz ve nitelikli spor malzemeleri sağlamaya çalışır.

6- Üye spor kulüpleri arasındaki her türlü anlaşmazlıkların çözümünde etkin görev alır.

7- Yüksek Öğretim Kurumu ve kuruluşlarıyla bilimsel spor alanında ilişki kurar ve yardımlaşır. Ayrıca, okul sporlarının gelişmesini sağlamak amacıyla okul kulüp işbirliğinin istenilen seviyeye ulaşması için gereken çabayı gösterir.

8- İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak spor tesislerinin Türk sporuna kazandırılmasında öncülük eder ve üye kulüplerin yararlanmasına yardımcı olur.

9- Amatör sporu ve sporculuk ruhunu teşvik etmek ve amatör sporu kitlelere tanıtmak amacıyla medya ile gereken işbirliğini kurmak.

10- Her branşta olmak üzere; spor kulüpleri arasında yurtiçi ve yurtdışı yarışma organizasyonları düzenlemek, gerektiğinde ASKF karması teşkil ederek yurtiçi veya yurtdışı yarışma ve organizasyonlara katılmak.

11- Her yıl “Amatör Spor Günü”veya “Bayramı”kutlamalarını gerçekleştirmek.

12- Sporla ilgili her türlü konuları içeren; dergi, gazete, broşür v.b. yayınları çıkarmak.