Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle dernek üye bilgilerinin (gerçek veya tüzel kişi) dernekler tarafından DERBIS üzerinden bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Dernek üyesi gerçek kişilere ait “Adı ve Soyadı, T.C. No, Mesleği, Öğrenim Durumu, Üyeliğe Kabul ile Üyelikten Çıkma veya Çıkarılma Tarihi” bilgilerinin DERBIS üzerinden ivedilikle bildirilmesi, DERBIS’te yer alan mevcut bilgilerden hatalı veya eksik olanlarının güncellenmesi, tereddüt hasıl oldugunda Dernekler İl Müdürlüklerine başvuru yapılabileceği bilgilerinize sunulur.