Saha antrenman talepleriyle ilgili komisyon 03.03.2021 Çarşamba günü saat 11:00’de toplanarak aşağıdaki tavsiye kararları almıştır.

  1. Hafta içi 9-19 saatleri arası kulüplerin 17 yaş ve altı sporcuları için antrenman izni verilmesine,
  2. Antrenman talebinde bulunacak kulüplerin dilekçelerini 10.03.2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tesisin ait olduğu kuruma teslim etmelerine,
  3. Başvuru dilekçelerinin ekinde antrenörlük belgesi, antrenmana katılacak sporcuların TC Kimlik numaralarının ve HES Kodlarının eklenmesine,
  4. Tesislere giriş yapılırken HES kodu, ateş ölçümünün ve kişisel tedbirlerin kulüpler tarafından alınmasına,
  5. Kulüplerin Antrenman yapacak sporculardan COVID 19 taahhütnamesi alarak gerektiğinde ilgililere verilmek üzere bu belgeleri muhafaza etmelerine,
  6. Antrenmanların yarı sahada 20 sporcu ve 1 saat süre ile sınırlı olmasına,
  7. Tesislerde soyunma odalarının kullandırılmamasına, antrenmana gelecek kulüplerin sporcularının tesise hazır gelmelerine ve hoş olmayan görüntülerin önüne geçilmesi için tesis çevresinde giyinilmemesine,
  8. Antrenmanlar için sporcu velilerinin ve yakınlarının tesislere kabul edilmemesine,
  9. Hazırlık müsabakalarına izin verilmemesine
  10. İlgili yükümlülükleri yerine getirmeyen kulüplerin antrenman saatlerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

Sahaların ait olduğu kurumlar;

İlbade Kum Tepe Tesisleri : Denizli Büyükşehir Belediyesi

Akvadi Sahası : Pamukkale Belediyesi

Saraçoğlu Sahası : Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü

Akkonak Dr. Samim Gök Sahası: Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü

Şirinköy Sahası : Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü

Doğan Demircioğlu Sahası : Denizlispor Kulübü