2013 yılı dernek beyannamesinin; 5253 sayılı dernekler kanunu’nun 19. Maddesi ve dernekler yönetmeliğinin 84.maddesine göre heryıl nisan ayı sonuna kadar dernek yönetim kurulu başkanları tarafından doldurularak il dernekler müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Beyannamelerini vermeyenler idari para cezasıyla, beyannamelerini gerçeğe aykırı olarak verenler ise ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Bu madde hükmüne göre beyannamelerinin en geç (2014 yılı beyannamesi) 30 Nisan 2015tarihine kadar verilebilmesi için dernekler bilgi sistemi olan derbise girişlerinin yapılması gerekmektedir..

Dernekler il müdürlüğüne verilecek olan 2014 yılı beyannamesi’nin verilebilmesi dernekler bilgi sistemi (derbis) şifersi almaları gerekmektedir.

Kulüplerimize önemle duyurulur