5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. Maddesi ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83. ve 84. Maddeleri uyarınca derneklerin her yıl olduğu gibi bu yılda 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile mali bilgilerini yönetmelikte belirlenen Ek:21 Dernekler Beyannamesi ile her takvim yılının ilk dört ay içinde, yani Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine vermekle yükümlüdürler.

 Ancak İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarih ve 51355057-450-E.2612 sayılı yazıları gereğince ülkemizde de Koronavirüsü salgınının yayılmasını ve insanların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin verilmesi süreleri İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelge  doğrultusunda 01 Ağustos 2020 tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir.