Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında COVİD-19 tedbirleri hususunda toplandı. Derneklerimizi ilgilendiren gündemde alınan kararlar şu şekilde;

İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve “Dernek Genel Kurul Toplantıları” konulu yazısına istinaden; Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli olurları ile derneklerin bildirim ve beyannamelerini verme sürelerinin 31.10.2020 tarihine kadar uzatılması ve dernek genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden sonra otuz gün içinde yapılmak üzere ertelenmesi durumuna ilişkin;

Derneklerin genel kurul toplantılarının yapılamaması nedeniyle, gerekli organlardan yoksun kalması, yönetimin başka yollardan sağlanmasının mümkün olmaması, spor derneklerinin sezon öncesi genel kurul yapmasının önemli ölçüde zorunluluk arz etmesi, genel kurulların yapılamaması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması, fiil ehliyetinin kazanılamaması gibi önemli hukuki sorunların ortaya çıkabileceği durumlarda; toplantılarını söz konusu erteleme tarihinden önce yapmak isteyen derneklerin Valiliğimize genel kurul toplantısı yapabilmelerine ilişkin başvuru yapmalarına, Valiliğimizce uygun görülen taleplerin değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine ve Bakanlıkça uygun görülen genel kurul toplantılarına izin verilmesine,

Bu kapsamda Bakanlık tarafından izin verilmesi durumunda, derneklerin genel kurul toplantılarının Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri başta olmak üzere temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi şartı ile yapılabilmesine karar verildi.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi.