İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı yazıları doğrultusunda hertürlü etkinliklerin 01.12.2020 tarihine kadar ertelendiği ancak Derneklerin DERBİS üzerinden verecekleri bildirim ve beyannamelerinin verilme süresinin son tarihi 30 Ekim 2020 Cuma günüdür.

Ekte gönderilen yazımızda belirtilen açıklamalar doğrultusunda üye kulüplerimizin bilgilendirilmesini ve gereğini rica ederim.

Ali DÜŞMEZ – Genel Başkan