İl Disiplin Kurulu 10 Nisan 2015 tarihinde yapmış olduğu toplantılarda aşağıdaki kararları almışlardır;

 

1– Demirten Merkezspor’dan 410907 Lisans nolu Osman Saki rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nın 43. Maddesi gereğince takdiren 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
2– Denizli Gençlergücüspor’dan 419309 Lisans nolu İsmail Yüreci’nin hakeme hakareti nedeniyleFDT’nın 41. Maddesi gereğince takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

3– Paü Gençlikspor’dan 3510531 Lisans nolu Hasan Şakar’ın rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nın 43. Maddesi gereğince takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İl Disiplin Kurulu Adına
Av. Çağlar AKÇAL
İl Disiplin Kurulu Başkanı