İL Disiplin Kurulu 11  Aralık 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantılarda aşağıdaki kararları almıştır;

1– Dokuzkavaklarspor’dan 438229 Lisans nolu Gökhan Yılmaz’ın rakibine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç, FDT’nın 12. maddesine göre 1 maç indirilerek toplamda 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
2 – Yeşilköyspor’dan 1803398 Lisans nolu Uğur Kerpiç’in rakibine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nın 41. Maddesi gereğince 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, ,
3 – Başkarcı İdman Yurduspor’dan 1845508 Lisans nolu Şükrü Can Bekil’in rakip oyuncuya yönelik hakareti nedeniyle FDT’nın 41. maddesi gereğince 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İl Disiplin Kurulu Adına
Av. Çağlar AKÇAL
İl Disiplin Kurulu Başkanı