İL Disiplin Kurulu 28 Mayıs 2014 tarihinde yapmış olduğu toplantılarda aşağıdaki kararları almışlardır.

1-  Akköyspor Antrenörü 20968 Lisans nolu İbrahim Aktürk’ün hakeme yönelik hakareti nedeniyle FDT’nın 35. Maddesi gereğince 2 maç soyunma odası ve yedek kulübesi giriş yasağı ile cezalandırılmasına,

2-  İğdir Kayagücüspor’dan 1890019 Lisans nolu İbrahim Sarıdoğan’ın rakibine saldırı nedeniyle FDT’nın 43. Maddesi gereğince 7 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

İl Disiplin Kurulu Adına

Av. Çağlar AKÇAL

İl Disiplin Kurulu Başkanı