Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbolun geliştirilmesi amacıyla futbol kulüpleri ile futbol ile ilgili kurum ve kuruluşların altyapı, tesis, eğitim ve futbol gelişim projeleri için mali yardım düzenleyen Kaynak Kullandırma Talimatı gereğince, kulüplerimizin ve ilgili kurum/kuruluşların 2016-2017 sezonunda mali yardımdan yararlanabilmesi için başvuru süresi 1 Nisan 2016’da sona erecektir.

Kaynak Kullandırma Talimatının 6. Maddesi 1. fıkrasında belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış başvuru dosyasının, (dosya sahibinin daha önceki sezonda başvuru yapmış olması, tahsis verilmiş ya da verilmemiş olması durumunda dahi) 2016-2017 sezonu için yeniden hazırlanarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Kaynak Kullandırma Talimatının 4. Maddesi 5. fıkrası gereğince 01.04.2016 tarihinden sonra yapılacak başvurular, 2016-2017 sezonunda değerlendirmeye alınmayacak olup, 2017-2018 sezonunda değerlendirmeye alınmak üzere bekletilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.