2020 yılı Haziran ayı içerisinde yapılması gereken Olağan Genel Kurulumuz bildindiği üzere İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli yazısıyla Ağustos ayına ertelenmişti.

Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulunun Ağustos ayı içerisinde yapması zorunludur. Bu sebeple kulüplerimizin Olağan Genel Kurulumuzda delege olarak yer alacak temsilcilerini 07 Ağustos 2020 Cuma günü saat 15:00’a kadar Federerasyonumuza bildirmeleri gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus; kulüplerimizin delegelerini genel kurul toplantılarında belirlemesidir. Kulüplerimiz yapmış oldukları genel kurullarına ait tutanakları üst yazı ile federasyonumuza 07 Ağustos 2020 tarihinde kadar bildireceklerdir.

Bu tarihten sonra bildirilecek olan ve yönetim kurulu kararıyla belirlenen delegeler geçerli sayılmayacak olup, kulüplerimizin konuya hassasiyetle yaklaşmalarını önemle rica ederiz.