Sporcu lisans, vize ve transfer işlemleri için istenen “Sağlık İzin Belgesi” Sağlık Bakanlığı ile ortak bir karar alınarak yeni bir düzenleme uygulamaya konuldu.

Yeni genelgeye göre lisans, vize ve transfer işlemleri için muayene yaptıracaklar “Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nu (EK-6) doldurup hekime müracaat edecek ve “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nu (EK-5) hekime onaylatıp diğer evraklarla birlikte federasyonumuza teslim edilecektir.

Not : EK-6 hekimde kalacak, EK-5 ise diğer evraklar ile birlikte Federasyonumuza verilecek.

05 Haziran 2015 tarihine kadar eski sağlık raporları da geçerli olacaktır.

GENELGE

Sağlık Bakanlığı EK 5 Formu

Sağlık Bakanlığı EK 6 Formu

Sağlık Bakanlığının 2014-29 sayılı genelgesi