Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı olarak son günlerde gündeme getirilen genel kurul ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirilme zorunluluğu hissettik.

Son olarak 2014 yılında yapılan Denizli ASKF Olağan Genel Kurulu’nda mevcut yönetim 3 yıllığına delegelerimiz tarafından göreve getirilmişti. Bu süre 2017 yılının Haziran ayında dolacaktır.

Bu konu spor kamuoyunda “Bu yıl genel kurul olursa, gelecek yıl seçim yapılmayacak” şeklinde lanse edilmektedir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Yönetmeliği’ne göre olağanüstü genel kurul ne zaman yapılırsa yapılsın, Haziran 2017 tarihinde “Olağan Genel Kurul” yapılmak zorundadır.

İlgili madde aynen şöyledir;

Madde 13 – Genel kurul;

a) Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b)Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

Bu nedenle farklı ifadelerin delegelerimiz tarafından dikkate alınmamasını rica ederiz. Saygılarımla.

 

 

Denizli ASKF Yönetim Kurulu Adına

Başkan Feyyaz Ceşen