2017-2018 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası final müsabakaları 2 – 3 Haziran 2018 tarihlerinde Bartın’da oynanacak.
75 ilden 138 takımın katılımı ile 03 Mayıs 2018 tarihinde başlayan Türkiye Şampiyonasında oynanan birinci ve ikinci kademe müsabakaları sonunda 4 takım finale katılma hakkı kazandı.

Finalist takımlar olan Atakum Belediyespor (Samsun), Gazi Mahallesi Spor (İstanbul), Hürriyetspor (Bursa) ve DSİ Spor (Diyarbakır) katılacağı U19 Türkiye Şampiyonası kura çekimi 1 Haziran 2018 tarihinde Bartın’da yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşacak eşleşme ile 2 Haziran 2018 tarihinde yarı final, 3 Haziran 2018 tarihinde final müsabakaları oynanacak.

2017 – 2018 SEZONU
U19 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ STATÜSÜ

1- 2017 – 2018 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası Final müsabakaları 2– 3 Haziran 2018 tarihlerinde BARTIN’da oynanacaktır. Müsabakaların teknik toplantısı ve kura çekimi 1 Haziran 2018 tarihinde Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak ve buna ait imzalanacak tutanak en geç saat 17.00’ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu’nun (0312 473 46 20) nolu faksına gönderilecektir.

Grup merkezindeki kura çekimi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü veya görevlendireceği Şube Müdürü, ASKF Başkanı, TÜFAD Şube Başkanı, Futbol İl Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanı, TFFHGD Şube Başkanı ve Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı ile kulüplerin birer temsilcilerinin katılımıyla yapılacaktır.

2- U19 Türkiye Birinciliği müsabakalarında 1999, 2000, 2001 ve 2002 doğumlu futbolcular oynayabilirler. 2003 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar. Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun olan profesyonel futbolcuları U19 müsabakalarında oynayamazlar.

3- Müsabakaların süresi 2 x 45 = 90 dakikadır. U19 kategorisinde yedek oyuncu sayısı 7, oyuncu değişikliği sayısı 3’dür.

4- Final müsabakalarına katılan her takımımıza Federasyonumuzca 3.500 TL tutarında katkı payı verilecektir. Katkı payları, takımlar müsabakalardan sonra Ek: 1’de örneği görülen dilekçelerini Futbol Federasyonuna gönderdikten sonra kulüp adına açılmış olan banka hesaplarına gönderilecektir. Kulüpler katkı payı ücretlerini en geç 28 Eylül 2018 tarihine kadar alabileceklerdir. Bu tarihe kadar katkı payı dilekçelerini gönderip paralarını talep etmeyen kulüplere bu tarihten sonra ödeme yapılmayacaktır.

Müsabakalara gelmeyen, müsabakaları tamamlanmadan grup merkezinden ayrılan, sahte sporcu oynattığı TFF’ce tespit edilen, müsabaka sonuçlanmadan sahadan çekilen, kupa törenine katılmayan ve müsabakalarda olay çıkartan takıma katkı payları ödenmeyecektir.

5- Final müsabakalarına katılacak takımların isimleri kulüp alfabetik olarak aşağıdadır.

ATAKUM BELEDİYESPOR (SAMSUN)
GAZİ MAHALLESİ SPOR (İSTANBUL)
HÜRRİYETSPOR (BURSA)
DSİ SPOR (DİYARBAKIR)

Final Müsabakaları Kura Çekimi
Final müsabakalarının kura çekimi şu şekilde yapılacaktır.
Finalist 4 takım kulüp alfabetik sırasına göre sıra çekim kurasını çekerler.
Sıra çekim kurasına göre de takımlar eşleşme kuralarını çekerler.(1, 2, 3, 4)
2 Haziran 2018 – Birinci müsabaka (1 – 2)
2 Haziran 2018 – İkinci müsabaka (3 – 4)
3 Haziran 2018 – (1– 2) mağlubu ile (3 – 4) mağlubu üçüncülük müsabakası
3 Haziran 2018 – (1– 2) galibi ile (3 – 4) galibi birincilik müsabakası

6- Müsabakalarda; Futbol Müsabaka, Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer, Futbol Disiplin Talimatları ile 2017– 2018 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar ve Beynelmilel Oyun Kuralları uygulanacaktır.

7- Müsabakalarda Futbolcuların lisanslarının ibraz edilmesi zorunludur. Lisanslarını ibraz edemeyen takımların müsabakaları hakem tarafından oynatılmaz. Bir itiraz halinde Federasyon Temsilcileri futbolcuların kimlik kartlarını (Nüfus cüzdanı veya pasaport) isteyebilir. Kimlik kartı ibraz edilmemesi halinde müsabaka oynatılır ama isim listesini imzalayan yönetici Disiplin Kuruluna sevk edilir. Müsabakaların sonunda itiraz edilen futbolcuların lisanslarına el konulur. Amatör İşler Müdürlüğüne gönderilen lisans ve itiraza neden olan futbolcuların kimlik belgesinin Amatör İşler Müdürlüğüne ibraz edilmesinin ardından yapılan inceleme sonucu itiraz karara bağlanır.

8- Hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular idari tedbirli olup haklarında gerekli işlem yapılmak üzere bilahare Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Müsabakalarda oyun kurallarının ihlali nedeniyle hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcularla, iki sarı kartlık eylemi nedeniyle oyundan ihraç edildiği hakem raporunda yazılı olan futbolcular ihraç edildikleri müsabakadan sonraki ilk resmi maçtan sonra takımlarında oynayabilirler. Bu durum Federasyon Temsilcisi tarafından ilgili kulüplere yazılı olarak bildirilir.

9- Müsabaka müddeti dışındaki (Müsabakadan önce, devre arası ve müsabakadan sonra) eylemleri nedeniyle yönetici, antrenör, futbolcu ve diğer ilgililere grup merkezindeki Federasyon Temsilcileri İDARİ-TEDBİR koyma yetkisine sahiptirler. İDARİ-TEDBİR konulanlar tedbir tarihinden sonraki müsabakalarda takımlarında yer alamazlar ve bilahare Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.

10- Final müsabakalarına mazeretsiz olarak katılmayan, kura çekimi yapıldıktan sonra tayin ve ilan olunan saatte müsabakaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden anlaşmalı müsabaka yapıldığı TFF’ce karara bağlanan, lisans sahteciliği yapıldığı ve başkasına ait lisansla bir başka futbolcunun oynatıldığı tespit edilen takım hakkında Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri uygulanmakla birlikte ayrıca bu takımlar bir sonraki yıl aynı kategorideki Türkiye Şampiyonasına katılamazlar.

11- 2017-2018 sezonu U19 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında grup birincisi olarak 2.Kademe müsabakalarını oynamaya hak kazanan takımların, 1.Kademe müsabakasında disiplin cezası alan futbolcuları bu cezalarını kendi illerinde oynanan bir başka kategoride çekemezler. 1.Kademede alınan ve 1.Kademede tamamlanmayıp kalan cezalar 2.Kademede çekilir. Aynı şekilde 2.Kademede disiplin cezası alan futbolcular kalan cezalarını Final müsabakalarında çekerler.

12- Müsabaka anında, devre arası ve müsabaka sonrası takımlardan birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun başkasına ait lisansla oynadığına dair bir itirazı olduğunda, bu kişi veya kişilerin kimlik tespiti yapılması zorunlu olup fotoğrafı müsabaka hakemi ile birlikte çekilir. Bu işlemlerin yapılmasında ilgili kulüp yöneticileri yardımcı olacaklardır. Kimlik tespiti yaptırmaktan ve fotoğraf çektirmekten kaçınıldığı takdirde bu durum müsabaka hakemi ve Federasyon Temsilcileri tarafından rapor edilir. Müsabaka sonrası bu itiraz Federasyon Temsilcilerinin incelemesi sonucu karara bağlanır.

13- Müsabakalara katılan takımlar yapacakları itirazlar için Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri gereğince 200 TL. depozitoyu süresinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş 1.Levent Ticari Şube Müdürlüğü 186-6297253 no.lu hesabına (İBAN NO:TR62 00062000 1860 0006 297253) yatırmak zorundadırlar. İtiraz ile ilgili belgeler ile depozito makbuzunun ibraz edilmemesi halinde itirazlar işleme konulmaz.

14- Müsabaka anında, devre arası ve müsabakanın bitiminde takımların birinin, rakip takımının bir veya birden çok futbolcusunun, başkasına ait lisansla oynadığına, lisansta tahrifat yapıldığına v.b. konularda bir itiraz yaptığında yatırmaları gereken depozito miktarı olan 200 TL.’yi her futbolcu için ayrı ayrı yatırmaları gerekir.

Örneğin; 3 futbolcu için itiraz yapan takım 200 TL x 3 = 600 TL. depozito yatıracaktır.

15- Müsabakaların doğal çim ve sentetik yüzeyli çim sahalarda oynanabileceği göz önüne alınarak takımların her türlü saha içinde uygun ayakkabı getirmeleri gerekmektedir.

Müsabakalarda her iki takım birbirinden farklı renk veya dizaynda iki takım forma getirmek zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri teknik toplantıya getirilecek, yapılacak eşleşmeye göre karşılaştırılacak ve belirlenen örnek müsabakada kullanılacaktır.

16- U19 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında görevlendirilecek Hakemlere ve Gözlemcilere ödenecek ücretler Türkiye Futbol Federasyonunca AFYS sistemi üzerinden ödenecektir.

17- Müsabakalarda görevlendirilecek personel ücretleri Türkiye Futbol Federasyonunca ücret bordrolarını düzenleyip gönderen ilgili kuruluşun banka hesabına gönderilir. Aynı sahada üst üste oynanan iki müsabakaya bir seans ücreti ödenir. Sağlık Görevlisi ve Saha Komiserleri bu hükmün dışında olup onlara her maça bir seans ücreti ödenir. Görevli personel sayısı Federasyon Temsilcisi dahil 10’u geçemez. Ayrıca en az 6 (altı) top toplayıcı görevlendirilir.

… TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ ….

EK: 1

(………………………………..…………………….……………………..)
Kulüp Adı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
(Amatör İşler Müdürlüğüne)
ANKARA

2017 – 2018 Sezonu U19 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarına ………………………………………………………. Grup Merkezinde katıldık.

Kulübümüze Türkiye Futbol Federasyonunca verilecek olan 3.500 TL. Final Müsabakalarına katılım katkı payı bedelini kulübümüz adına açılmış olan …………………………………………………. Bankası ………………………………. Şubesi ……………………… nolu hesaba havale edilmesini arz ederim.

Saygılarımızla.

Kulüp Yetkilisi
Adı – Soyadı :
Görevi :
Tarih – Kaşe – İmza

KULÜP İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kulüp Adresi: …………………………………………………………………….…………….…
…………………………………………………………………………………………….………….
Kulüp Telefonu: …..……….……………….. Kulüp Faksı:………….………..……………
Kulüp Yöneticisinin
Adı-Soyadı:……………….………………. Görevi : ………………………………………..
Cep Tel :……………………………………. E-mail : ………………………………………

NOT: Bu dilekçe spor kulübünün başlıklı kağıdına yazılacaktır. Banka hesap numarası kesinlikle kulüp adına açılmış olmalıdır.
Amatör İşler Müdürlüğü Fax: 0 312 473 45 01